דפים

יום ראשון, 31 במרץ 2013

Who is the Agile project manager ?

ראשית אקדים ואומר שהבנת מידת השפעת מתודולוגיית האג'יל על התפקידים המסורתיים (כגון ניהול פרויקטים, ניהול מוצר, וכיו"ב) עודנה בחיתוליה, אך יחד עם זאת ניתן לראות כבר עתה ניצנים של מבנים ארגוניים חדשים המוקמים על בסיס צוותי האג'יל. במאמר זה אסקור מספר השקפות פופולריות בנושא מיקומו של מנהל הפרויקט בעולם זה.

הערה אחת מקדימה – בכל התייחסותי לתהליך אג'ילי במאמר, כוונתי היא למסגרת (framework) הפופולרית ביותר באג'יל, הלא היא ה Scrum.

בניהול תהליכים בפרויקט אג'ילי, קיימים 3 בעלי תפקידים –
Product Owner – אחראי להיבטים העסקיים של הפרויקט. בכלל זה תפקידו להבטיח שבונים את המוצר הנכון בסדרי העדיפויות הנכונים.
Scrum Master – משמש כמאמן הקבוצה וכאחראי להובלתה למטרה. עליו לזהות ולהסיר מכשולים, לעקוב אחר ההתקדמות, ולהנחות את הצוות בהגעה לפתרונות הנכונים.
Team – מגדיר לעצמו מהי הדרך הנכונה להגיע למטרה, הוא משתף פעולה בהחלטה איזו משימה תתבצע ע"י איזה איש צוות, מהם הפתרונות הטכניים הנכונים, וכיו"ב.
(מאמר מורחב בנושא ה Agile ניתן למצוא כאן)

השקפה 1: The Scrum Master is the new Project Manager
בהנחה שהצוות יודע לבצע בצורה עצמאית את הפעילות קצה לקצה, וה Product Owner משמש בתפקיד "הלקוח" אשר מגדיר את הדרישות, את התעדוף, ומאשר או פוסל את התוצר בסוף ה Sprint, הרי שה Scrum Master נראה כמועמד ראוי לתפקיד ה Project Manager.
במבט ראשון נראה כי ישנה תאימות גבוהה -
מתוקף תפקידו אחראי ה Scrum Master  ל "שינוע" של הצוות בתוך התהליך (process), יש לו סמכות ניהול מטריציונית על הצוות, והוא האחראי להכשרת אנשיי הצוות במידת הצורך. במפגשים היומיים אחראי ה Scrum Master למדידת ההתקדמות של התכולה וקצב הביצוע, לוודא ש"התוצר" עובד כראוי בסיום כל millstone, ובמידת הצורך לפנות להתייעצות עם "הלקוח" (הלא הוא ה Product Owner) בנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות מהותיות.
האם הדבר מספיק בכדי לנהל את הפרויקט ?
מתברר שלא. חסרים מספר דברים מהותיים שהם מתוקף תפקידו של מנהל פרויקט אך אינם באחריות ה Scrum Master
דוגמאות בולטות -
אחריות על התקציב – אמנם ה scrum master  עוקב אחר קצב נכון של עבודת אנשיי הצוות בכל Sprint,  אך הוא אינו מחזיק בידיו את תקציב הפרויקט כולו, ואינו מנהל אותו.
ניהול סיכונים – ה Scrum Master ממוקד יותר בתהליך של ה Sprint, אינו מנהל ברמה כוללת את ניהול הסיכונים בפרויקט (משלב האתחול, דרך חמרה, הטמעה, וכיו"ב).
אחריות להצלחת הפרויקט – הדבר המהותי ביותר בניהול פרויקטים הינו האחריות על הצלחה או אי-הצלחת הפרויקט. להבדיל ממנהל הפרויקט, ה Scrum Master אינו נושא באחריות זו.

השקפה 2: The Product Owner is the new Project Manager
אם מניחים שצוות ה Scrum (ובכללותו ה Scrum Master) הוא צוות הביצוע של הפרויקט, הרי שה Product Owner אחראי על הראייה הכוללת, העסקית של הפרויקט כלפי הלקוח, ולכן נראה כמועמד אפשרי לתפקיד מנהל הפרויקט.
מתוקף תפקידו אחראי ה Product Owner על "ניווט " התוצר לאורך התהליך. הוא זה אשר עוקב אחר כיסוי דרישות הלקוח ביחס להתקדמות הפרויקט, מגדיר ומשנה תעדופי משימות ברשימת ה backlogומאשר או פוסל את התוצרים בסיום כל Sprint. הוא זה האחראי על "צד הלקוח" ואחראי לספק את הפתרונות הנכונים "בראיית הלקוח" כאשר נדרש לכך. באספקטים רבים ה Product Owner הוא ה"בעלים" של הפרויקט. האם זה מספיק בכדי להיקרא מנהל הפרויקט?
גם כאן בדומה ל Scrum Master התשובה היא שזה אינו מספק.
במונחי ניהול פרויקטים ראייתו של ה  Product Owner היא חלקית בלבד ומתמקדת בתוצר עצמו (דהיינו תכולה, לוחות זמנים, איכות, וכיו"ב) ולא בתהליך כולו.
דוגמאות בולטות –
אחריות על התקציב – ניהול ומעקב אחר התקציב הכולל של הפרויקט אינו בתחום אחריותו של ה Product Owner
ניהול רכש – עבודה מול הרכש ברמה חוזית, מפגשי סטטוס, ותקציב גם הוא אינו בתחום אחריותו של ה Product Owner

השקפה 3: The project manager is external to the Agile process
אם מניחים שפרויקט אג'ילי הוא בעצם מקרה פרטי כמו כל פרויקט אחר, הרי שמתודולוגיית ניהול הפרויקט צריכה להתממש גם כאן ע"י ישות הייעודית לתפקיד זה.
מתוקף תפקידו (ע"פ הגוף המוסמך הגדול ביותר כיום - PMI ) נושא מנהל הפרויקט החיצוני לתהליך האג'יל באחריות הכוללת של הפרויקט, ובכללותה אותם תחומים שהיו חסרים אצל בעלי התפקידים הקודמים (Scrum Master, Product Owner) כגון – אחריות כוללת על התקציב, אחריות כוללת על נושא הרכש, ניהול סיכונים כולל ברמת הפרויקט, ואחריות מלאה להצלחה או אי-הצלחה של הפרויקט.
אך "אליה וקוץ בה" – בהנתן השליטה בתכולה, בתעדוף, בהגדרת יעדי Sprint, וכיו"ב .. ל Product Owner הרי שבכך נטלנו ממנהל הפרויקט את היכולת להשפיע ולנהל את הפרויקט והפכנו אותו לדמות ייצוגית בלבד.

שורת סיכום
כפי שציינתי בתחילת המאמר, נושא השפעת תהליכים אג'ילים על המבנה הארגוני (ובכללותו תפקידים ואחריות) עדיין בחיתוליו, ועל כן לא קיימת תשובה מוחלטת לשאלה שהוצגה כאן. יחד עם זאת הייתה לי הזכות לחבוש את כל שלושת הכובעים הנידונים (בנפרד כמובן) בכדי שאוכל להביע דעה מוצקה בעניין.
לראייתי ה Product Owner משמש בתפקיד הקרוב ביותר לניהול הפרויקט באג'יל. יש להרחיב את האחריות שלו עבור התחומים החסרים (אשר פורטו במאמר זה) בכדי לקבל הגדרת תפקיד מלאה בעלת יכולת ניהול וביצוע.
גם ארגון ה PMI (אשר הוזכר במאמר) מודע לצורך בהתאמה לשינוי ופיתח שכבת הסמכה נוספת (מעל להסמכת ניהול פרויקט) אשר נקראת PMI-ACP. פיילוט להסמכה זו יחל במאי הקרוב (2013)

בהצלחה !
יוגב טל
יועץ לתהליכי פיתוח וניהול פרויקטים
מאמן אישי וניהוליבחזרה לעמוד הבית - מרעננים את הפיתוח


2 comments:

 1. יוגב שלום, נהנה לקרוא את הבלוג שלך.
  חומר למחשבה: תפקיד ה-Scrum Master הומצא כדי לאפשר את תיעדוף המטלות והפיקוח הצמוד על הספרינטים. הוא ה"מחיר הניהולי" שמשלמים עבור גמישות הפיתוח. הפוקוס שלו הוא פנימה, אל "רצפת הייצור". בהגדרה, במתודולוגיית SCRUM התוצר(PRODUCT)מתהווה דינאמית כתלות בדרישות הלקוחות (כדי לעמוד בדרישת ה VALUE). לכן מושכות הפרוייקט צריכים להיות בידי ה-Product Owner. אבל גם כך, יש לSCRUM בעיה מבנית בניהול משאבים מרכזיים, חוצי פרוייקטים, וכן בניהול תלויות בין פרוייקטים, בעיקר תשתיתיים עם זמן פיתוח ארוך. ניהול נבון מחייב הגדרת יישות-על שתנהל את זמינות המשאבים הקריטיים (שתמיד יהיו במחסור)בכפיפות למטרות העיסקיות של החברה ומעל רמת הפרוייקט הבודד. מנהלי הפרוייקטים יוקצו על ידי ישות זו ויהיו כפופים אליה.

  השבמחק
  תשובות
  1. שלום מיכאל
   ראשית תודה על הפידבק.
   בניהול משאבים מרכזיים וחוצי פרוייקטים קיימת יישות בשם PMO
   אשר אמורה לטפל בנושא זה. מנהלי הפרוייקטים כפופים ליישות זו
   בכל הקשור להקצאות ותעדופים ברמת הארגון. ייתכן מאד שבעוד זמן לא רב
   יהיה צורך להגדיר מחדש גם תפקיד זה כחלק מההשפעה האג'ילית בארגון.

   מחק