דפים

יום ראשון, 18 באוקטובר 2015

Scaling Agile - על מה כל המהומה

אם בעבר עוד היה ספק לחיוניות של אג'ייל בעידן של ימינו, הרי שכיום כבר קיימת רמת וודאות גבוהה למדי לנחיצות שלה. ככל שעובר הזמן, ומתרבות ההטמעות של המתודולוגיה ושל "הלך הרוח האג'ילי" בחברות, נראה בברור יתרון של חברות בשוק אשר הטמיעו את השיטה לבין אלו שלא.

ראשית, הקדימון (הקבוע של סדרת מאמרים זו) – המטרה של פוסט זה אינה להחליף את ויקיפדיה, או לחלופין להוציא אתכם מומחים בנושא בסיום קריאת הפוסט. המטרה הינה לתאר את הקווים המנחים, להסביר את העקרונות, ולאפשר להבין על מה כל המהומה.

הטמעת אג'יל נחשבת פשוטה יחסית עבור חברות קטנות ו"צעירות". אלו מאופיינות בעיקר ב"גמישות מחשבתית", פתיחות, ואינן "טובעות" בהליכים בירוקרטים ופוליטיקה ארגונית, אך לא רק.
סיבה נוספת היא שהמסגרת (framework) הפופולרית ביותר להטמעת אג'ייל בארגון כיום הינה Scrum.
מסגרת זו מתמקדת ברמת הצוות, אך חסרה את ההתמודדות ברמה רחבה יותר.
דבר זה מקשה על חברות גדולות יותר להטמיע את המתודולוגיה ולמקסם ממנה את הרווח המבוקש.
הרחבה זו נקראת במינוח המיקצועי - Scaling Agile.

Is Scrum Of Scrums – Scaling Agile?
אחת השיטות הפופולריות (עד לשנים האחרונות) להרחבת ה Scrum  נקראת 'Scrum of Scrums' (SoS).
האם ניתן להגדירה כחלק מהפתרון של Scaling Agile?
הדעות חלוקות.
 SoS הינה טכניקה אשר מוגדרת כחלק מפתרון ה Scrum, ונותנת מענה עבור קבוצה גדולה של אנשים, מעבר לגודל מומלץ של צוות סקראם. בהגדרתה מציעה הטכניקה שבמצב מסוג זה, יוגדרו נציגים מכל צוות (מכונים ambassadors) אשר יפגשו ברמה יומית (מעבר לפגישות Daily) של הצוות. בפגישה זו יסנכרנו הנציגים את עמיתיהם בסטטוס יומי -  סיום משימות, מכשולים, ואתגרים עתידיים, וזאת מתוך כוונה ליצור תאום (Coordination) והבנת הצורך והתלויות של האחר בראיית התוצר השלם.
בחזרה לשאלה -
מדוע כן – כיוון שבשיטה זו ישנו ניסיון בהתמודדות עם מספר צוותי סקראם
מדוע לא – כיוון שהפתרון הניתן כאן הוא חלקי מאד (כפי שאתאר בהמשך)

Scaling Agile - introduction
קיימות כיום מספר שיטות מובילות לביצוע Scaling אשר צברו וותק בשנים האחרונות. כל אחת ואחת משיטות אלו הוטמעה בעשרות ארגונים, והוכחה כיעילה ברמה מעשית. לכאורה, ארגון אשר מעוניין לבצע הרחבה של עולם האג'ייל, יכול לקרוא את התקציר של כל אחת משיטות אלו, לבחור את זו אשר הכי מתאימה לו, ולהתחיל בתהליך ההטמעה.
אך זו אינה הדרך.
מי שינסה לקרוא ולשלוט ברזי השיטות הנפוצות ל scaling (יסוקרו בהמשך), ימצא את עצמו מהר מאד "טובע" בים של מידע וטכניקות, חלקן סותרות האחת את השנייה במהות שלהן, חלקן מאידך משלימות שיטות אחרות, אך לכולם יש קונצנזוס אחד – שהן השיטה הנכונה ביותר ל Scaling Agile עבור הארגון שלך.
אנסה במאמר זה לעשות קצת סדר בנושא.
ראשית, חשוב להבין שכאשר אנחנו מדברים על Scaling Agile אנו מדברים על מספר (גדול מאחד) של מימדים אשר יש להתיחס אליהם.
הדיאגרמה הבאה מתארת את 3 המימדים הנפוצים בהרחבת אג'ייל בארגון -

Organization Scale – מתייחס להרחבת ההתאמה האג'ילית בארגון מעבר לצוותי הסקראם הפעילים.
וזאת מתוך הנחה שככל שתהליך ה Scaling Agile יהיה רחב ומקיף יותר, כך ידרשו יותר ויותר התאמות במעגלים הסובבים את הצוות בארגון.
דוגמאות -
במעגלים הקרובים יותר לצוותים נמצא קבוצות כגון - מנהלי המוצר, מנהלי הגרסאות.
במעגלים רחוקים יותר נמצא את ה– CTO, הנהלה בכירה

Delivery Scale – מתייחס לצורך של הארגון "להבטיח" התנהלות נכונה מול בעלי העניין (לדוגמא ע"י ניהול סיכונים, הגדרת אבני דרך, מוכנות ל Delivery, וכיוב'.)
וזאת מתוך הנחה שככל שתהליך ה Scaling  יכיל יותר תכולה, כך ישנו צורך "באימוץ" אלמנטים נדרשים לשליטה, בקרה, וניהול תכולה זו.

Multi-team Scale – מתייחס להרחבה הפיזית של צוותי הסקראם
וזאת מתוך הנחה שריבוי צוותים יוצר אתגרים חדשים בתהליך ה scrum כגון:
Velocity – כיצד שומרים על היעילות וההספק של הצוותים
Collaboration / Coordination – כיצד מצליחים לתיצור תאום, שיתוף פעולה, ואינטגרציה יעילה בין הצוותים
Reliability / consistency – כיצד שומרים על אמינות פעילות הצוותים והמשכיות במהלך הגרסה
וכיוב'

כל אחת מהשיטות הנפוצות המוכרות כיום ל Scaling Agile מתמקדת באחד ממימדים אלו, אך נותנת בנוסף מענה חלקי במימדים נוספים אחרים .

Scaling Agile – Initial steps
מהם הצעדים הראשונים להטמעת Scaling agile בארגון?
אשתמש במודל -  Plan-Do-Check-Act
(הערה - שלבים #1, #2 – מתייחסים להטמעה ראשונית של Scrum בארגון)

1. Plan: תכנן הטמעת pilot ראשוני של Scrum בארגון
2. Do: בצע את ההטמעה
3. Check: לאחר מספר איטרציות של צוותי ה Pilot יהיה ניתן כבר להרגיש באתגרים ובהתאמות הנדרשות. מידע זה הוא המפתח העיקרי להרחבה מוצלחת. על הארגון "לזקק" מידע זה ככל שיוכל, בכדי להגיע לשורש הבעיה ומכאן להבין את סוג הפתרון הנדרש.
4. Act: שלב ההטמעה
מספר דגשים לשלב זה -
אני מאד מאמין בהטמעת מודלים בשיטה של Exploring. במילים אחרות, לא לנסות ולהטמיע את השיטה כולה כיחידה אחת על הארגון, אלא בכל פעם מודל אחר מהשיטה. 
לאחר הטמעת כל מודל השתמשו שוב בתהליך  PlanDoCheck-Act ע"מ לבחון את התאמתו ולהסיק מסקנות חדשות.
תנאי לכך הוא כמובן שהשיטה אותה בחרתם צריכה לתמוך במודולריות נדרשת זו.
נקודה חשובה נוספת– יתכן מאד שלאחר הטמעת מודל אחד משיטה מסויימת, תגלו שבשלב זה מתאים יותר לארגון להטמיע מודל אחר דווקא משיטה אחרת.
גם כאן – עקרון ה Exploring, והמודולריות של השיטות הם הכרח לביצוע התאמה נדרשת זו.

Scaling Agile – Popular Methods
ישנן מספר רב של שיטות המתיימרות לבצע בהצלחה את תהליך ה- Scaling Agile
אתאר בקצרה את 3 השיטות הפופולריות כיום: DAD, LeSS, SAFe

(Disciplined Agile Delivery (DAD
מבין 3 המימדים שהוזכרו לעיל, DAD מתמקדת בתחום ה Delivery.
השיטה מחלקת את הפרויקט ל 3 חלקים: Inception, Construction, Transition
בכל אחד מחלקים אלו, שמה השיטה דגש על תחומים כגון: ארכיטקטורה, ניהול סיכונים, ניהול יעדים, וכיוב'.
שיטה זו תתאים להערכתי יותר לחברות אשר מבצעות Delivery במספר פעמים בודד בשנה.
דבר המאלץ תכולות גדולות בכל גרסה, ומכאן החשיבות והצורך בניהולה כפרויקט.
הרחבה בדבר השיטה ניתן למצא כאן

Scaled Agile Framework (SAFe)
מבין 3 המימדים שהוזכרו לעיל, SAFe  מתמקדת בעיקר בתחום ה Organization.
היא פחות מודולרית מבין השלושה, ונותנת הרבה יותר שליטה ודגש מצד הנהלה ובעלי עניין על התהליך עצמו.
(יש האומרים על חשבון ערכי ה Agile)
השיטה מתארת את ההרחבה ב 3 רמות שונות: Team level, Program level, Portfolio level.
בכל רמה מוגדרים בעלי תפקידים חדשים, נהלים חדשים, ויעדים חדשים אשר נועדו ליישר (align) את הצוותים לVision  של החברה.
שיטה זו קורצת להערכתי לחברות גדולות אשר מעוניינות לבצע הרחבה של התהליך האג'ילי בארגון, במתכונת מתודית יותר בה התהליכים ובעלי התפקידים מוגדרים היטב.
הרחבה בדבר השיטה ניתן למצוא כאן

Large Scale Scrum (LeSS)
מבין 3 המימדים שהוזכרו לעיל, LeSS  מתמקדת בעיקר בתחום ה multi-team.
השיטה מתארת שתי מסגרות: האחת לטיפול בסדר גודל של עד 10 צוותים, והשנייה לפרויקטים גדולים יותר.
בלב השיטה נמצא את השמירה על ערכי אג'ייל גם בהתמודדות עם תכולות פרויקט גדולות יותר.
השיטה מציעה טכניקות בסנכרון הצוותים, אינטגרציה, והתמודדות עם אתגרים נוספים אשר נובעים מהרחבת האג'ייל ברמת מספר צוותים.
שיטה זו קורצת להערכתי לחברות קטנות, גמישות יותר, עם פחות פוליטיקה ארגונית, אשר בהן החשיבות על שמירת הערכים האג'ילים בהרחבה הינה בעדיפות עליונה.
הרחבה בדבר השיטה ניתן למצא כאן

שורת סיכום
לא בכדי תאור השיטות הנפוצות להרחבת אג'ייל נמצא בסוף המאמר. 
חשוב לזכור שישנה חשיבות רבה להקשר (Context) הנדרש בהתאמת השיטה "הנכונה" לארגון.
התבססות על עקרונות ה Exploring והמודולריות של השיטות כפי שצויינו במאמר, הם לדעתי המפתח לביצוע של תהליך ה Scaling Agile בהצלחה.


יוגב טל, PMP
Program Manager, Agile/Lean Coach
PMI Israel E-Magazine Editor


בחזרה לעמוד הבית - מרעננים את הפיתוח

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה